خرید و فروش زمین جنگلی در نوشهر

زمین شهرکی باسند تکبرگ و پروانه ساخت در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
  سیسنگان/بخش سیسنگان
  کد: 34048
  400 متر
  بنا متر
  زمین داخل بافت
  شهرکی
  خرید و فروش زمین سنددار شهرکی در توسکا خرید زمین جنگلی در توسکا ، لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ج...
   نوشهر/توسکا
   کد: 31726
   350 متر
   بنا متر
   زمین داخل بافت
   شهرک برند
   خرید زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
    نوشهر/صلاح الدین کلا
    کد: 30149
    250 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرکی
    خرید زمین شهرکی در نوشهر چلک خرید زمین جنگلی در نوشهرلازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگل...
     نوشهر/چلک
     کد: 29993
     245 متر
     بنا متر
     زمین داخل بافت
     شهرکی
     زمین در ونوش - توسکا - پیکلا - نخ شمال خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
      سیسنگان/بخش سیسنگان
      کد: 32737
      1000 متر
      بنا متر
      زمین باغی
      غیرشهرکی
      خرید و فروش زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
       نوشهر/چلندر
       کد: 30831
       1200 متر
       بنا متر
       زمین باغی
       غیرشهرکی
       زمین در قطعات بزرگ و کوچک در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 34043
        4000 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        غیرشهرکی
        خرید زمین در نوشهر بخش سیسنگان خرید ویلای جنگلی در نوشهر اگر به دنبال ویلایی جنگلی در شهر نوشهر شمال و در یکی از بهترین مناطق شهرکی...
         سیسنگان/بخش سیسنگان
         کد: 37007
         254 متر
         بنا متر
         زمین داخل بافت
         شهرکی
         خرید و فروش زمین منطقه سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
          سیسنگان/بخش سیسنگان
          کد: 29054
          230 متر
          بنا متر
          زمین داخل بافت
          شهرکی
          خرید زمین در منطقه شهری نوشهر خرید زمین شهری در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
           نوشهر/شهر نوشهر
           کد: 22237
           260 متر
           بنا متر
           زمین مسکونی
           ساحلی
           خرید و فروش ملک در شمال - نوشهر - سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
            سیسنگان/بخش سیسنگان
            کد: 34504
            250 متر
            بنا متر
            زمین داخل بافت
            ساحلی
            خرید ملک در شمال - نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
             سیسنگان/بخش سیسنگان
             کد: 34301
             250 متر
             بنا متر
             زمین داخل بافت
             غیرشهرکی
             خرید و فروش زمین - نوشهر - سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
              سیسنگان/بخش سیسنگان
              کد: 34249
              250 متر
              بنا متر
              زمین داخل بافت
              غیرشهرکی
              خرید زمین در نوشهر در چلک خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
               نوشهر/چلک
               کد: 29762
               245 متر
               بنا متر
               زمین داخل بافت
               شهرکی
               خرید زمین در صلاح الدین کلا نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
                نوشهر/صلاح الدین کلا
                کد: 29104
                500 متر
                بنا متر
                زمین داخل بافت
                شهرکی
                خرید زمین در چلک نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                 نوشهر/چلک
                 کد: 29067
                 300 متر
                 بنا متر
                 زمین داخل بافت
                 جنگلی
                 خرید و فروش زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
                  نوشهر/چلک
                  کد: 28051
                  244 متر
                  بنا متر
                  زمین داخل بافت
                  شهرکی
                  خرید زمین در شمال نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
                   سیسنگان/توسکاتک
                   کد: 27539
                   1200 متر
                   بنا متر
                   زمین داخل بافت
                   شهرکی
                   خرید زمین سنددار شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                    نوشهر/توسکا
                    کد: 29564
                    230 متر
                    بنا متر
                    زمین داخل بافت
                    شهرکی
                    خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
                     نوشهر/انارور
                     کد: 30519
                     280 متر
                     بنا متر
                     زمین داخل بافت
                     شهرکی
                     خرید زمین سنددار شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
                      نوشهر/ونوش
                      کد: 30502
                      250 متر
                      بنا متر
                      زمین داخل بافت
                      شهرکی
                      خرید زمین در قطعات کوچک و بزرگ در شمال نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
                       نوشهر/علی آباد عسگرخان
                       کد: 30143
                       250 متر
                       بنا متر
                       زمین داخل بافت
                       غیرشهرکی
                       خرید و فروش زمین در نوشهر - چلک خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                        نوشهر/چلک
                        کد: 35449
                        267 متر
                        بنا متر
                        زمین داخل بافت
                        شهرکی
                        خرید و فروش زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                         نوشهر/ونوش
                         کد: 34948
                         500 متر
                         بنا متر
                         زمین داخل بافت
                         شهرکی
                         خرید زمین در نوشهر - سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                         • ویژه
                         سیسنگان/بخش سیسنگان
                         کد: 35216
                         300 متر
                         بنا متر
                         زمین داخل بافت
                         جنگلی
                         خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                         • ویژه
                         سیسنگان/بخش سیسنگان
                         کد: 31287
                         250 متر
                         بنا متر
                         زمین داخل بافت
                         شهرکی
                         فروش زمین جنگلی در نوشهر در سیسنگان / خرید زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                         • ویژه
                         سیسنگان/بخش سیسنگان
                         کد: 31078
                         350 متر
                         بنا متر
                         زمین داخل بافت
                         شهرکی
                         خرید و فروش زمین در نوشهر در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
                         • فروخته شد
                         • ویژه
                         سیسنگان/بخش سیسنگان
                         کد: 30951
                         1221 متر
                         بنا متر
                         زمین مسکونی
                         شهرک برند
                         خرید زمین در سیسنگان در شهرک کاتارینا خرید زمین در شمال نوشهر شهرک کاتارینالازم بذکر است این زمین جنگلی در شمال نوشهر شهرک کاتارینا در ...
                         • فروخته شد
                         • ویژه
                         سیسنگان/بخش سیسنگان
                         کد: 30928
                         750 متر
                         بنا متر
                         زمین داخل بافت
                         شهرک برند
                         بهترین سایت فروش زمین در شمال خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                         • فروخته شد
                         سیسنگان/بخش سیسنگان
                         کد: 264
                         300 متر
                         بنا متر
                         زمین داخل بافت
                         شهرکی
                         بهترین سایت فروش زمین در شمال خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
                          سیسنگان/بخش سیسنگان
                          کد: 24575
                          250 متر
                          بنا متر
                          زمین داخل بافت
                          غیرشهرکی
                          قیمت زمین در مازندران - قیمت زمین در شمال این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر به متراژ 20,000 با ویوی رو به...
                           سیسنگان/بخش سیسنگان
                           کد: 24594
                           20000 متر
                           بنا متر
                           زمین داخل بافت
                           شهرکی