سیسنگان/بخش سیسنگان
کد: 37221
100 متر
بنا 64 متر
4 طبقه به بالا
جنگلی