خرید ویلا در تسبیح کلاچمستان/تسبیح کلا
کد: 37244
200 متر
بنا 85 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/تسبیح کلا
کد: 37165
120 متر
بنا 75 متر
ویلا همکف
جنگلی
چمستان/تسبیح کلا
کد: 25826
250 متر
بنا 150 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/تسبیح کلا
کد: 29210
270 متر
بنا 135 متر
ویلا نیم پیلوت
غیرشهرکی
چمستان/تسبیح کلا
کد: 27203
320 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی