خرید ویلا در شهر محمودآباد



محمودآباد/شهر محمودآباد
کد: 32168
400 متر
بنا 250 متر
ویلا دوبلکس
غیرشهرکی
محمودآباد/شهر محمودآباد
کد: 32106
180 متر
بنا 80 متر
ویلا همکف
غیرشهرکی
محمودآباد/شهر محمودآباد
کد: 27191
260 متر
بنا 140 متر
ویلا نیم پیلوت
شهرکی
محمودآباد/شهر محمودآباد
کد: 22234
250 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی
محمودآباد/شهر محمودآباد
کد: 24799
300 متر
بنا 220 متر
ویلا دوبلکس
شهرکی