خرید و فروش زمین جنگلی در سیسنگان

خرید زمین شهرکی در نوشهر ملاکلا سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
  سیسنگان/ملاکلا
  کد: 35322
  600 متر
  بنا متر
  زمین داخل بافت
  شهرکی
  خرید و فروش زمین در شمال - نوشهر ملاکلا زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگلی ن...
   سیسنگان/ملاکلا
   کد: 34949
   304 متر
   بنا متر
   زمین داخل بافت
   جنگلی
   خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر جاده شکارگاه این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
    نوشهر/جاده شکارگاه
    کد: 30539
    400 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    جنگلی
    خرید زمین شهرکی در نوشهر - سیسنگان - اویدر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
    • ویژه سرمایه گذاری
    سیسنگان/بخش سیسنگان
    کد: 35311
    620 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرک برند
    خرید زمین با مجوز ساخت در نوشهر - سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
    • تاپ لوکیشن
    نوشهر/توسکا
    کد: 35317
    400 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرکی
    زمین شهرکی در قطعات 300 و 500 متری در ونوش نوشهر زمین هایی با قطعات مختلف در یکی از بهترین مناطق برند نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، هما...
    • ویژه سرمایه گذاری
    نوشهر/ونوش
    کد: 37175
    300 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرکی
    خرید زمین در شمال نوشهر - سیسنگان این زمین جنگلی در شمال نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر به متراژ 1,000با ویوی رو ...
     سیسنگان/بخش سیسنگان
     کد: 25744
     1000 متر
     بنا متر
     زمین داخل بافت
     شهرکی
     خرید و فروش زمین در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
      سیسنگان/بخش سیسنگان
      کد: 35055
      3000 متر
      بنا متر
      زمین داخل بافت
      جنگلی
      فروش زمین شهرکی در نوشهر در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
       سیسنگان/بخش سیسنگان
       کد: 30981
       1000 متر
       بنا متر
       زمین داخل بافت
       شهرک برند
       فروش زمین شهرکی در شمال - نوشهر - سیسنگان زمین در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه نوشهر به متراژ های 200 متری 300 متری و 400 متری و به...
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 33740
        300 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        شهرکی
        زمین 240متری در شمال علی آباد عسگرخان اگر قصد خرید زمین در علی آباد عسگرخان نوشهر را دارید این زمین اکازیون را از دست ندهید . در نظر داشته...
         نوشهر/علی آباد عسگرخان
         کد: 37057
         240 متر
         بنا متر
         زمین داخل بافت
         جنگلی
         خرید زمین 1000 متری سد خاکی آویدر نوشهر یکی از مزایای خرید زمین در جاده سد خاکی آویدر قیمت مناسب ان است.با توجه به رشد صنعت گردشگری در این م...
          نوشهر/جاده سد خاکی آویدر
          کد: 37014
          1000 متر
          بنا متر
          زمین داخل بافت
          جنگلی
          خرید زمین به قیمت در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق سیسنگان از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین ج...
           سیسنگان/بخش سیسنگان
           کد: 32109
           250 متر
           بنا متر
           زمین داخل بافت
           جنگلی
           فروش زمین داخل بافت در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر منطقه سیسنگانلازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ت...
            سیسنگان/بخش سیسنگان
            کد: 32701
            500 متر
            بنا متر
            زمین داخل بافت
            غیرشهرکی
            زمین به قیمت در بخش سیسنگان زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگلی ن...
            • ویژه
            سیسنگان/بخش سیسنگان
            کد: 34963
            400 متر
            بنا متر
            زمین داخل بافت
            شهرکی
            خرید زمین در سی سنگان نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر به متراژ 300 با ...
             سیسنگان/بخش سیسنگان
             کد: 35049
             300 متر
             بنا متر
             زمین داخل بافت
             غیرشهرکی
             خرید زمین در پیکلا سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
             • ویژه
             سیسنگان/پی کلا
             کد: 25751
             250 متر
             بنا متر
             زمین داخل بافت
             جنگلی
             خرید زمین هکتاری در نوشهر و سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
              نوشهر/شهر نوشهر
              کد: 34319
              20000 متر
              بنا متر
              زمین داخل بافت
              غیرشهرکی
              خرید زمین در شمال - نوشهر - سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق سیسنگان از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین ج...
               سیسنگان/بخش سیسنگان
               کد: 32748
               388 متر
               بنا متر
               زمین داخل بافت
               غیرشهرکی
               فروش زمین در قطعات بزرگ در سی سنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
                سیسنگان/بخش سیسنگان
                کد: 31663
                2 متر
                بنا متر
                زمین داخل بافت
                غیرشهرکی
                فروش زمین در نوشهر در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
                 سیسنگان/بخش سیسنگان
                 کد: 31637
                 300 متر
                 بنا متر
                 زمین داخل بافت
                 غیرشهرکی
                 زمین شهرکی باسند تکبرگ و پروانه ساخت در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
                  سیسنگان/بخش سیسنگان
                  کد: 34048
                  400 متر
                  بنا متر
                  زمین داخل بافت
                  شهرکی
                  خرید زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
                   نوشهر/صلاح الدین کلا
                   کد: 30149
                   250 متر
                   بنا متر
                   زمین داخل بافت
                   شهرکی
                   خرید زمین شهرکی در نوشهر چلک خرید زمین جنگلی در نوشهرلازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگل...
                    نوشهر/چلک
                    کد: 29993
                    245 متر
                    بنا متر
                    زمین داخل بافت
                    شهرکی
                    زمین در ونوش - توسکا - پیکلا - نخ شمال خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                     سیسنگان/بخش سیسنگان
                     کد: 32737
                     1000 متر
                     بنا متر
                     زمین باغی
                     غیرشهرکی
                     خرید و فروش زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                      نوشهر/چلندر
                      کد: 30831
                      1200 متر
                      بنا متر
                      زمین باغی
                      غیرشهرکی
                      زمین در قطعات بزرگ و کوچک در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                       سیسنگان/بخش سیسنگان
                       کد: 34043
                       4000 متر
                       بنا متر
                       زمین داخل بافت
                       غیرشهرکی
                       خرید زمین در نوشهر بخش سیسنگان خرید ویلای جنگلی در نوشهر اگر به دنبال ویلایی جنگلی در شهر نوشهر شمال و در یکی از بهترین مناطق شهرکی...
                        سیسنگان/بخش سیسنگان
                        کد: 37007
                        254 متر
                        بنا متر
                        زمین داخل بافت
                        شهرکی
                        خرید زمین در منطقه شهری نوشهر خرید زمین شهری در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
                         نوشهر/شهر نوشهر
                         کد: 22237
                         260 متر
                         بنا متر
                         زمین مسکونی
                         ساحلی
                         خرید و فروش ملک در شمال - نوشهر - سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                          سیسنگان/بخش سیسنگان
                          کد: 34504
                          250 متر
                          بنا متر
                          زمین داخل بافت
                          ساحلی
                          خرید ملک در شمال - نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                           سیسنگان/بخش سیسنگان
                           کد: 34301
                           250 متر
                           بنا متر
                           زمین داخل بافت
                           غیرشهرکی
                           خرید و فروش زمین - نوشهر - سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
                            سیسنگان/بخش سیسنگان
                            کد: 34249
                            250 متر
                            بنا متر
                            زمین داخل بافت
                            غیرشهرکی
                            This page contains geo-tags