قیمت زمین در چمستان

خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر جاده شکارگاه این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
  نوشهر/جاده شکارگاه
  کد: 30539
  400 متر
  بنا متر
  زمین داخل بافت
  جنگلی
  فروش زمین شهرکی در نوشهر در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
   سیسنگان/بخش سیسنگان
   کد: 30981
   1000 متر
   بنا متر
   زمین داخل بافت
   شهرک برند
   خرید زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
    نوشهر/صلاح الدین کلا
    کد: 30149
    250 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرکی
    خرید و فروش زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
     نوشهر/چلندر
     کد: 30831
     1200 متر
     بنا متر
     زمین باغی
     غیرشهرکی
     خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
      نوشهر/انارور
      کد: 30519
      280 متر
      بنا متر
      زمین داخل بافت
      شهرکی
      خرید زمین سنددار شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
       نوشهر/ونوش
       کد: 30502
       250 متر
       بنا متر
       زمین داخل بافت
       شهرکی
       خرید زمین در قطعات کوچک و بزرگ در شمال نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
        نوشهر/علی آباد عسگرخان
        کد: 30143
        250 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        غیرشهرکی
        خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
        • ویژه
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 31287
        250 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        شهرکی
        فروش زمین جنگلی در نوشهر در سیسنگان / خرید زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
        • ویژه
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 31078
        350 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        شهرکی
        خرید و فروش زمین در نوشهر در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
        • فروخته شد
        • ویژه
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 30951
        1221 متر
        بنا متر
        زمین مسکونی
        شهرک برند
        خرید زمین در سیسنگان در شهرک کاتارینا خرید زمین در شمال نوشهر شهرک کاتارینالازم بذکر است این زمین جنگلی در شمال نوشهر شهرک کاتارینا در ...
        • فروخته شد
        • ویژه
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 30928
        750 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        شهرک برند
        خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
         سیسنگان/بخش سیسنگان
         کد: 30926
         320 متر
         بنا متر
         زمین داخل بافت
         غیرشهرکی
         خرید زمین ساحلی در شمال در سیسنگان خرید زمین ساحلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
          سیسنگان/بخش سیسنگان
          کد: 31035
          350 متر
          بنا متر
          زمین داخل بافت
          غیرشهرکی
          خرید زمین داخل بافت در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
           سیسنگان/بخش سیسنگان
           کد: 31292
           240 متر
           بنا متر
           زمین داخل بافت
           شهرکی
           خرید زمین در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
            سیسنگان/بخش سیسنگان
            کد: 31341
            247 متر
            بنا متر
            زمین داخل بافت
            غیرشهرکی
            خرید زمین در نوشهر چلک خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
             نوشهر/چلک
             کد: 29308
             245 متر
             بنا متر
             زمین داخل بافت
             شهرکی
             خرید و فروش زمین سنددار در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
              نوشهر/نخ شمال
              کد: 30632
              500 متر
              بنا متر
              زمین داخل بافت
              شهرکی
              خرید و فروش زمین جنگلی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
               نوشهر/لتینگان
               کد: 30804
               250 متر
               بنا متر
               زمین داخل بافت
               شهرکی
               فروش زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                نوشهر/چلک
                کد: 30807
                500 متر
                بنا متر
                زمین داخل بافت
                غیرشهرکی
                فروش زمین سنددار در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                 نوشهر/چلک
                 کد: 30820
                 500 متر
                 بنا متر
                 زمین داخل بافت
                 غیرشهرکی
                 خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
                  نوشهر/چلک
                  کد: 30824
                  500 متر
                  بنا متر
                  زمین داخل بافت
                  غیرشهرکی
                  فروش زمین در چلک خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                   نوشهر/چلک
                   کد: 30850
                   350 متر
                   بنا متر
                   زمین داخل بافت
                   شهرکی
                   خرید زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                    نوشهر/چلندر
                    کد: 30877
                    1 متر
                    بنا متر
                    زمین داخل بافت
                    غیرشهرکی
                    خرید زمین در نوشهر در لتینگان خرید زمین در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، هم...
                     نوشهر/لتینگان
                     کد: 30959
                     300 متر
                     بنا متر
                     زمین داخل بافت
                     جنگلی
                     خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                      نوشهر/چلک
                      کد: 31020
                      300 متر
                      بنا متر
                      زمین داخل بافت
                      غیرشهرکی
                      خرید زمین با مجوز ساخت در شمال در نوشهر / خرید زمین زیر قیمت در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                       نوشهر/صلاح الدین کلا
                       کد: 31076
                       400 متر
                       بنا متر
                       زمین داخل بافت
                       شهرکی
                       خریدزمین در شمال در نوشهر _ فروش زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر درچلکاین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر چلک که از نظر زیبایی و امنیت...
                        نوشهر/چلک
                        کد: 31172
                        400 متر
                        بنا متر
                        زمین داخل بافت
                        شهرکی