قیمت زمین در محمودآباد

فروش زمین شهرکی در نوشهر در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
  سیسنگان/بخش سیسنگان
  کد: 30981
  1000 متر
  بنا متر
  زمین داخل بافت
  شهرک برند
  خرید زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
   نوشهر/صلاح الدین کلا
   کد: 30149
   250 متر
   بنا متر
   زمین داخل بافت
   شهرکی
   خرید و فروش زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
    نوشهر/چلندر
    کد: 30831
    1200 متر
    بنا متر
    زمین باغی
    غیرشهرکی
    خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
     نوشهر/انارور
     کد: 30519
     280 متر
     بنا متر
     زمین داخل بافت
     شهرکی
     خرید زمین سنددار شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
      نوشهر/ونوش
      کد: 30502
      250 متر
      بنا متر
      زمین داخل بافت
      شهرکی
      خرید زمین در قطعات کوچک و بزرگ در شمال نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
       نوشهر/علی آباد عسگرخان
       کد: 30143
       250 متر
       بنا متر
       زمین داخل بافت
       غیرشهرکی
       خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
       • ویژه
       سیسنگان/بخش سیسنگان
       کد: 31287
       250 متر
       بنا متر
       زمین داخل بافت
       شهرکی
       فروش زمین جنگلی در نوشهر در سیسنگان / خرید زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
       • ویژه
       سیسنگان/بخش سیسنگان
       کد: 31078
       350 متر
       بنا متر
       زمین داخل بافت
       شهرکی
       خرید و فروش زمین در نوشهر در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
       • فروخته شد
       • ویژه
       سیسنگان/بخش سیسنگان
       کد: 30951
       1221 متر
       بنا متر
       زمین مسکونی
       شهرک برند
       خرید زمین در سیسنگان در شهرک کاتارینا خرید زمین در شمال نوشهر شهرک کاتارینالازم بذکر است این زمین جنگلی در شمال نوشهر شهرک کاتارینا در ...
       • فروخته شد
       • ویژه
       سیسنگان/بخش سیسنگان
       کد: 30928
       750 متر
       بنا متر
       زمین داخل بافت
       شهرک برند
       خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 30926
        320 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        غیرشهرکی
        خرید زمین ساحلی در شمال در سیسنگان خرید زمین ساحلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
         سیسنگان/بخش سیسنگان
         کد: 31035
         350 متر
         بنا متر
         زمین داخل بافت
         غیرشهرکی
         خرید زمین داخل بافت در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
          سیسنگان/بخش سیسنگان
          کد: 31292
          240 متر
          بنا متر
          زمین داخل بافت
          شهرکی
          خرید زمین در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
           سیسنگان/بخش سیسنگان
           کد: 31341
           247 متر
           بنا متر
           زمین داخل بافت
           غیرشهرکی
           خرید زمین در نوشهر چلک خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
            نوشهر/چلک
            کد: 29308
            245 متر
            بنا متر
            زمین داخل بافت
            شهرکی
            خرید و فروش زمین سنددار در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
             نوشهر/نخ شمال
             کد: 30632
             500 متر
             بنا متر
             زمین داخل بافت
             شهرکی
             خرید و فروش زمین جنگلی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
              نوشهر/لتینگان
              کد: 30804
              250 متر
              بنا متر
              زمین داخل بافت
              شهرکی
              فروش زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
               نوشهر/چلک
               کد: 30807
               500 متر
               بنا متر
               زمین داخل بافت
               غیرشهرکی
               فروش زمین سنددار در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                نوشهر/چلک
                کد: 30820
                500 متر
                بنا متر
                زمین داخل بافت
                غیرشهرکی
                خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
                 نوشهر/چلک
                 کد: 30824
                 500 متر
                 بنا متر
                 زمین داخل بافت
                 غیرشهرکی
                 فروش زمین در چلک خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                  نوشهر/چلک
                  کد: 30850
                  350 متر
                  بنا متر
                  زمین داخل بافت
                  شهرکی
                  خرید زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                   نوشهر/چلندر
                   کد: 30877
                   1 متر
                   بنا متر
                   زمین داخل بافت
                   غیرشهرکی
                   خرید زمین در نوشهر در لتینگان خرید زمین در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، هم...
                    نوشهر/لتینگان
                    کد: 30959
                    300 متر
                    بنا متر
                    زمین داخل بافت
                    جنگلی
                    خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                     نوشهر/چلک
                     کد: 31020
                     300 متر
                     بنا متر
                     زمین داخل بافت
                     غیرشهرکی
                     خرید زمین با مجوز ساخت در شمال در نوشهر / خرید زمین زیر قیمت در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                      نوشهر/صلاح الدین کلا
                      کد: 31076
                      400 متر
                      بنا متر
                      زمین داخل بافت
                      شهرکی
                      خریدزمین در شمال در نوشهر _ فروش زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر درچلکاین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر چلک که از نظر زیبایی و امنیت...
                       نوشهر/چلک
                       کد: 31172
                       400 متر
                       بنا متر
                       زمین داخل بافت
                       شهرکی
                       This page contains geo-tags