قیمت زمین در نور

خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر جاده شکارگاه این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
  نوشهر/جاده شکارگاه
  کد: 30539
  400 متر
  بنا متر
  زمین داخل بافت
  جنگلی
  فروش زمین شهرکی در نوشهر در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
   سیسنگان/بخش سیسنگان
   کد: 30981
   1000 متر
   بنا متر
   زمین داخل بافت
   شهرک برند
   خرید زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
    نوشهر/صلاح الدین کلا
    کد: 30149
    250 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرکی
    خرید و فروش زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است،...
     نوشهر/چلندر
     کد: 30831
     1200 متر
     بنا متر
     زمین باغی
     غیرشهرکی
     خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
      نوشهر/انارور
      کد: 30519
      280 متر
      بنا متر
      زمین داخل بافت
      شهرکی
      فروش زمین جنگلی در نوشهر در سیسنگان / خرید زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
      • ویژه
      سیسنگان/بخش سیسنگان
      کد: 31078
      350 متر
      بنا متر
      زمین داخل بافت
      شهرکی
      خرید و فروش زمین در نوشهر در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
      • فروخته شد
      • ویژه
      سیسنگان/بخش سیسنگان
      کد: 30951
      1221 متر
      بنا متر
      زمین مسکونی
      شهرک برند
      خرید زمین در سیسنگان در شهرک کاتارینا خرید زمین در شمال نوشهر شهرک کاتارینالازم بذکر است این زمین جنگلی در شمال نوشهر شهرک کاتارینا در ...
      • فروخته شد
      • ویژه
      سیسنگان/بخش سیسنگان
      کد: 30928
      750 متر
      بنا متر
      زمین داخل بافت
      شهرک برند
      خرید زمین ساحلی در شمال در سیسنگان خرید زمین ساحلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
       سیسنگان/بخش سیسنگان
       کد: 31035
       350 متر
       بنا متر
       زمین داخل بافت
       غیرشهرکی
       خرید زمین داخل بافت در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 31292
        240 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        شهرکی
        خرید و فروش زمین جنگلی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
         نوشهر/لتینگان
         کد: 30804
         250 متر
         بنا متر
         زمین داخل بافت
         شهرکی
         فروش زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
          نوشهر/چلک
          کد: 30807
          500 متر
          بنا متر
          زمین داخل بافت
          غیرشهرکی
          فروش زمین در چلک خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
           نوشهر/چلک
           کد: 30850
           350 متر
           بنا متر
           زمین داخل بافت
           شهرکی
           خرید زمین در سیسنگان در توسکا خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
            نوشهر/توسکا
            کد: 30854
            300 متر
            بنا متر
            زمین داخل بافت
            شهرک برند
            خرید زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
             نوشهر/چلندر
             کد: 30877
             1 متر
             بنا متر
             زمین داخل بافت
             غیرشهرکی
             خرید زمین در نوشهر در لتینگان خرید زمین در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، هم...
              نوشهر/لتینگان
              کد: 30959
              300 متر
              بنا متر
              زمین داخل بافت
              جنگلی
              خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
               نوشهر/چلک
               کد: 31020
               300 متر
               بنا متر
               زمین داخل بافت
               غیرشهرکی
               خرید زمین با مجوز ساخت در شمال در نوشهر / خرید زمین زیر قیمت در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
                نوشهر/صلاح الدین کلا
                کد: 31076
                400 متر
                بنا متر
                زمین داخل بافت
                شهرکی
                خریدزمین در شمال در نوشهر _ فروش زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر درچلکاین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر چلک که از نظر زیبایی و امنیت...
                 نوشهر/چلک
                 کد: 31172
                 400 متر
                 بنا متر
                 زمین داخل بافت
                 شهرکی