خرید و فروش زمین جنگلی در محمودآباد

فروش زمین شهرکی در نوشهر در سیسنگان این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگ...
  سیسنگان/بخش سیسنگان
  کد: 30981
  1000 متر
  بنا متر
  زمین داخل بافت
  شهرک برند
  خرید زمین سنددار شهرکی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
   نوشهر/ونوش
   کد: 30502
   250 متر
   بنا متر
   زمین داخل بافت
   شهرکی
   خرید زمین در قطعات کوچک و بزرگ در شمال نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگ...
    نوشهر/علی آباد عسگرخان
    کد: 30143
    250 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    غیرشهرکی
    خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
    • ویژه
    سیسنگان/بخش سیسنگان
    کد: 31287
    250 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرکی
    فروش زمین جنگلی در نوشهر در سیسنگان / خرید زمین در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
    • ویژه
    سیسنگان/بخش سیسنگان
    کد: 31078
    350 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرکی
    خرید و فروش زمین در نوشهر در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهراین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، ...
    • فروخته شد
    • ویژه
    سیسنگان/بخش سیسنگان
    کد: 30951
    1221 متر
    بنا متر
    زمین مسکونی
    شهرک برند
    خرید زمین در سیسنگان در شهرک کاتارینا خرید زمین در شمال نوشهر شهرک کاتارینالازم بذکر است این زمین جنگلی در شمال نوشهر شهرک کاتارینا در ...
    • فروخته شد
    • ویژه
    سیسنگان/بخش سیسنگان
    کد: 30928
    750 متر
    بنا متر
    زمین داخل بافت
    شهرک برند
    خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
     سیسنگان/بخش سیسنگان
     کد: 30926
     320 متر
     بنا متر
     زمین داخل بافت
     غیرشهرکی
     خرید زمین ساحلی در شمال در سیسنگان خرید زمین ساحلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
      سیسنگان/بخش سیسنگان
      کد: 31035
      350 متر
      بنا متر
      زمین داخل بافت
      غیرشهرکی
      خرید زمین داخل بافت در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
       سیسنگان/بخش سیسنگان
       کد: 31292
       240 متر
       بنا متر
       زمین داخل بافت
       شهرکی
       خرید زمین در سیسنگان خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 31341
        247 متر
        بنا متر
        زمین داخل بافت
        غیرشهرکی
        خرید زمین در نوشهر چلک خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه ...
         نوشهر/چلک
         کد: 29308
         245 متر
         بنا متر
         زمین داخل بافت
         شهرکی
         خرید و فروش زمین جنگلی در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
          نوشهر/لتینگان
          کد: 30804
          250 متر
          بنا متر
          زمین داخل بافت
          شهرکی
          خرید زمین در شمال در چلندر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
           نوشهر/چلندر
           کد: 30877
           1 متر
           بنا متر
           زمین داخل بافت
           غیرشهرکی
           خرید زمین در نوشهر در لتینگان خرید زمین در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، هم...
            نوشهر/لتینگان
            کد: 30959
            300 متر
            بنا متر
            زمین داخل بافت
            جنگلی
            خرید زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
             نوشهر/چلک
             کد: 31020
             300 متر
             بنا متر
             زمین داخل بافت
             غیرشهرکی
             خرید زمین با مجوز ساخت در شمال در نوشهر / خرید زمین زیر قیمت در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
              نوشهر/صلاح الدین کلا
              کد: 31076
              400 متر
              بنا متر
              زمین داخل بافت
              شهرکی
              خریدزمین در شمال در نوشهر _ فروش زمین در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر درچلکاین زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر چلک که از نظر زیبایی و امنیت...
               نوشهر/چلک
               کد: 31172
               400 متر
               بنا متر
               زمین داخل بافت
               شهرکی