خرید و فروش ویلا جنگلی در نور

خرید ویلا در نوشهر توسکاتک 100 متری این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر روستای توسکاتک و در مجموعه ای شهرکی قرار گرفته است. قابل ذکر است ا...
  سیسنگان/توسکاتک
  کد: 30759
  200 متر
  بنا 100 متر
  ویلا همکف
  شهرکی
  خرید ویلا استخردار در شمال خرید ویلای جنگلی در نوشهرلازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال نوشهر با سازه ای مدرن و امروزی د...
  • فروخته شد
  سیسنگان/بخش سیسنگان
  کد: 30863
  800 متر
  بنا 450 متر
  ویلا دوبلکس
  شهرکی
  خرید ویلا استخردار در ونوش سیسنگان خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال نوشهر با سازه ای مدرن و امروزی ...
  • فروخته شد
  نوشهر/ونوش
  کد: 30907
  1250 متر
  بنا 700 متر
  ویلا تریپلکس
  شهرک برند
  خرید ویلا زیر قیمت در شمال نوشهر خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگان شهر نوشهر با بنایی به متراژ ۱۲۰متر مربع در زمی...
  • فروخته شد
  سیسنگان/بخش سیسنگان
  کد: 29290
  384 متر
  بنا 120 متر
  ویلا همکف
  غیرشهرکی
  فروش ویلا لاکچری در نوشهر خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ ۲۵۰متر مربع و در زمینی با مساحت ۳۲...
   سیسنگان/بخش سیسنگان
   کد: 29966
   320 متر
   بنا 250 متر
   ویلا دوبلکس
   غیرشهرکی
   خرید ویلاهای لوکس در شمال نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال نوشهر با سازه ای مدرن و امرو...
   • فروخته شد
   سیسنگان/بخش سیسنگان
   کد: 30151
   451 متر
   بنا 500 متر
   ویلا تریپلکس
   جنگلی
   خرید ویلا شهرکی در نوشهر در سیسنگان خرید ویلای جنگلی در نوشهر شاید کمتر کسی نام نوشهر را نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته با...
    سیسنگان/بخش سیسنگان
    کد: 30945
    450 متر
    بنا 500 متر
    ویلا تریپلکس
    شهرکی
    خرید ویلا استخردار در شمال نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال نوشهر با سازه ای مدرن و امرو...
     سیسنگان/بخش سیسنگان
     کد: 31060
     500 متر
     بنا 450 متر
     ویلا تریپلکس
     غیرشهرکی
     قیمت ویلا در شمال در نوشهر / خرید ویلا در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در منطقه سیسنگان نوشهر به متراژ بنای ۱۴۰ متر مربع در زم...
     • فروخته شد
     سیسنگان/بخش سیسنگان
     کد: 31097
     160 متر
     بنا 140 متر
     ویلا نیم پیلوت
     غیرشهرکی
     خرید ویلا استخردار در شمال نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال نوشهر با سازه ای مدرن و امرو...
     • فروخته شد
     سیسنگان/بخش سیسنگان
     کد: 31159
     350 متر
     بنا 300 متر
     ویلا دوبلکس
     شهرک برند
     خریدویلااستخرداردر نوشهر درسیسنگان - فروش ویلا استخردار در نوشهر در سیسنگان خرید ویلای جنگلی در نوشهر شاید کمتر کسی نام نوشهر را نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته با...
      سیسنگان/بخش سیسنگان
      کد: 31183
      500 متر
      بنا 600 متر
      ویلا تریپلکس
      غیرشهرکی
      خرید ویلا ارزان قیمت در نوشهر در سیسنگان / مشاورین املاک ساحل خرید ویلا در شمال نوشهر ویلایی جنگلی در شمال نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، ام...
       سیسنگان/بخش سیسنگان
       کد: 31213
       250 متر
       بنا 110 متر
       ویلا همکف
       غیرشهرکی
       خرید ویلا شهرکی در شمال در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراز ۱۷۸ متر مربع در زمینی به مسا...
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 31277
        350 متر
        بنا 178 متر
        ویلا دوبلکس
        شهرکی
        خرید ویلا لوکس در نوشهر - مشاورین املاک ساحل ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر در بنایی با متراژ ۳۰۰ متر مربع و در زمینی به مساحت...
        • فروخته شد
        سیسنگان/بخش سیسنگان
        کد: 31424
        400 متر
        بنا 300 متر
        ویلا دوبلکس
        غیرشهرکی
        خرید ویلا لوکس در شمال نوشهر خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش...
        • فروخته شد
        نوشهر/علی آباد عسگرخان
        کد: 28983
        500 متر
        بنا 350 متر
        ویلا دوبلکس
        شهرکی
        خرید ویلا در شمال نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در منطقه [ صلاح الدینگلا] نوشهر به متراژ بنای ۱۰۰ متر م...
        • فروخته شد
        نوشهر/صلاح الدین کلا
        کد: 29282
        200 متر
        بنا 100 متر
        ویلا دوبلکس
        غیرشهرکی
        خرید ویلا در شمال نوشهر خرید ویلا در نوشهر اگر قصد خرید ویلا در نوشهر شمال را دارید، این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر و...
        • فروخته شد
        نوشهر/انارور
        کد: 28973
        300 متر
        بنا 350 متر
        ویلا تریپلکس
        شهرکی
        خرید ویلا لوکس استخردار در نوشهر خرید ویلا جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در شهر نوشهر و در منطقه ای شهرک برندواقع شده است.این ویل...
        • فروخته شد
        نوشهر/ونوش
        کد: 29813
        420 متر
        بنا 450 متر
        ویلا تریپلکس
        شهرک برند
        ویلاهای لوکس شمال خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ ۳۵۰متر مربع و در زمینی با مساحت ۵۰...
        • فروخته شد
        نوشهر/صلاح الدین کلا
        کد: 29988
        500 متر
        بنا 350 متر
        ویلا دوبلکس
        شهرک برند
        خرید ویلا در نوشهر خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ ۳۵۰ متر مربع و در زمینی با مساحت ۳...
        • فروخته شد
        نوشهر/چلک
        کد: 30009
        350 متر
        بنا 350 متر
        ویلا تریپلکس
        غیرشهرکی
        خرید و فروش ویلا مدرن در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر شاید کمتر کسی نام نوشهر را نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته با...
         نوشهر/ونوش
         کد: 30559
         367 متر
         بنا 280 متر
         ویلا تریپلکس
         شهرکی
         خرید و فروش ویلا لوکس در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال نوشهر با سازه ای مدرن و امرو...
          نوشهر/شهر نوشهر
          کد: 30602
          451 متر
          بنا 500 متر
          ویلا تریپلکس
          شهرکی
          خرید و فروش ویلا در شمال خرید ویلا در چمستان اگر قصد خرید ویلا در چمستان شمال را دارید، این ویلای مدرن جنگلی در شهر چمستا...
           چمستان/خطیب کلا
           کد: 30724
           250 متر
           بنا 210 متر
           ویلا دوبلکس
           غیرشهرکی
           خرید ویلا لوکس در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در شمال در بنایی با متراژ ۴۷۰ متر مربع در زمینی به مساح...
           • فروخته شد
           نوشهر/ونوش
           کد: 30741
           600 متر
           بنا 470 متر
           ویلا تریپلکس
           شهرکی
           خرید ویلا مبله در رویان خرید ویلا در رویان لازم به ذکر است این ویلای شهری در رویان شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آ...
            رویان/شهر رویان
            کد: 30818
            200 متر
            بنا 100 متر
            ویلا همکف
            غیرشهرکی
            خرید ویلا ارزان قیمت در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر شاید کمتر کسی نام نوشهر را نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته با...
             نوشهر/ونوش
             کد: 30956
             280 متر
             بنا 135 متر
             ویلا همکف
             شهرکی
             خرید ویلا لوکس استخردار در شمال در نوشهر خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته ا...
             • فروخته شد
             نوشهر/ونوش
             کد: 30967
             800 متر
             بنا 450 متر
             ویلا تریپلکس
             شهرک برند
             خرید ویلا در شمال خرید ویلای جنگلی در چمستان این ویلای جنگلی در منطقه دارکلا چمستان به متراژ بنای ۱۰۰ متر مربع در ز...
              چمستان/دارکلا
              کد: 30989
              250 متر
              بنا 100 متر
              ویلا همکف
              غیرشهرکی
              خرید ویلا استخردار در شمال در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال نوشهر با سازه ای مدرن و امرو...
              • فروخته شد
              نوشهر/چلک
              کد: 30998
              550 متر
              بنا 450 متر
              ویلا تریپلکس
              شهرک برند
              خرید ویلا استخردار در شمال در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراز ۲۷۰ متر مربع در زمینی به مسا...
              • فروخته شد
              نوشهر/لتینگان
              کد: 31073
              240 متر
              بنا 270 متر
              ویلا تریپلکس
              غیرشهرکی
              خرید ویلا ارزان قیمت در رویان / فروش ویلا ارزان قیمت در شمال در رویان خرید ویلای جنگلی در رویان شاید کمتر کسی نام رویان را نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته با...
              • فروخته شد
              رویان/حسن آباد
              کد: 31120
              220 متر
              بنا 120 متر
              ویلا همکف
              غیرشهرکی
              فروش ویلا لاکچری در نوشهر خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال نوشهر با سازه ای مدرن و امرو...
               نوشهر/علوی کلا
               کد: 31140
               250 متر
               بنا 250 متر
               ویلا دوبلکس
               غیرشهرکی